Category Archive: Blogg

 1. Let´s talk quality! Quality expert Berit Bergström highlights our workflow

  Kommentarer inaktiverade för Let´s talk quality! Quality expert Berit Bergström highlights our workflow

  Efter sju år som konsult för Liba tar Berit Bergström beslutet att flytta till oss och driva kvalitetsarbetet inhouse. Hon har under två år skapat en grund för kvalitetsarbetet och standardiserat kritiska processer för att garantera den kvalitetsstandard vi eftersöker.

  Idag består vår Quality & Food Safety Department (QFSD), förutom Berit själv, utav Sargina Daoud som är Quality & Food Safty Coordinator. Tillsammans har de tränat upp åtta stycken medarbetare som förutom sina ordinarie arbetsroller även tilldelats position som Quality Controllers (QC).

  Du är förutom Quality & Food Safety Manager även en educator, vad innebär det?

  – Liba Bröd har startat Liba Training Academy där utbildningar inom många olika områden är planerade och strukturerade ut efter ett produktionsår. Jag ansvarar för att utbildningar inom Quality & Food Safety skapas och utförs enligt gällande lagkrav, standarder och branschriktlinjer. Då vår personal representerar flera delar av världen innebär det anpassning av utbildningar så det passar alla. Jag håller i de flesta utbildningarna inom livsmedelskvalitet själv och kommer utbilda utbildare internt. Att ha en Educator inne i huset betyder väldigt mycket för kvaliteten på utbildningarna. De blir verklighetsbaserade och personalen hänger med och känner igen sig vilket medför högre kunskapsöverföring än vid inhyrd Educator.

  Hur ser du på de framsteg som gjorts under din period på Liba?

  – Jag ser stora framsteg inom livsmedelskvalitet, kvalitetstänk och vilja att förbättra produktion och produkter. Vi har även gjort stora framsteg när det gäller struktur och organisation både på kontor och i produktionen. Vi har gjort en stor kunskapsökning för all personal som märks i det dagliga arbetet. Jag är mycket stolt över att vårt Certifikat inom ISO 22000 som har engagerat hela företaget och ökat förståelse inom samtliga områden. Detta har gett oss blodad tand så vem vet vad som händer i framtiden. Företaget expanderar och har mycket på gång som i dagsläget är under sekretess men med det tryck och den efterfrågan som företaget fått har det lett till nytänkande och idéerna och projekten avlöser varandra.

  Hur ser du på det nya konceptet och dess utbud gällande kvalitet?

  – Detta är verkligen i rätt riktning mot vart Liba är och är på väg. Det är nytt och fräscht, konceptet är genomtänkt och väl genomarbetat. Vi har många bra samarbetspartners som gör att vi håller en hög standard gällande kvalitet och vi har jobbat förebyggande gällande lagar, standarder och branschriktlinjer.

  Hur jobbar din avdelning för att proaktivt tackla kvalitetsfrågor?

  – Vi jobbar mycket i nuet men håller oss även uppdaterade på vad som kommer att hända de närmaste åren framöver gällande lagar, standarder och branschriktlinjer så vi kan ligga steget före. Vi har kontinuerlig kontakt med myndigheter och lagstiftare för att få information tidigt som vi kan föra vidare till alla våra projekt. På det sättet är vi väl förberedda när olika lanseringar eller produktionsförbättringar sker. Vi har ett nära samarbete med samtliga i företaget vilket leder till att arbetet förenklas och alla är med på resan.

  Hur skulle du beskriva din arbetsplats?

  – Liba Bröd är ett familjeföretag som har vuxit och blivit stort där projekten avlöser varandra. Det är ett familjärt företag där alla hjälper varandra och där företagets visioner ger energi och inspiration. Liba Bröd är ett företag som har en positiv inställning till förändringar vilket gör att företaget kan utvecklas i snabb takt. Liba Bröd värdesätter kunskap och viljan att föra företaget fram mot satta mål samt mot nya mål som kommer upp under resans gång. Det är en arbetsgivare som man med glädje går till och där man får utrymme att utvecklas.

  Vid en rekrytering till din avdelning, vad kan du erbjuda en potentiell kandidat?

  – QFSD är en avdelning som är under stor utveckling strukturmässigt vilket medför att arbetsuppgifter varierar och kommer att utvecklas. Vi har ett mycket när samarbete med både produktion och produktutveckling. Detta leder till många inspirerande och kunskapskrävande uppgifter. QFSD har fullt stöd från ledning och VD vilket medför att hela företaget satsar mycket på livsmedelskvalitet. Arbetet är uppdelat i olika delar, en del av uppgifterna är återkommande månads- och årsvis. Andra uppgifter är att snabbt hitta lösningar för att tex. hjälpa produktion, produktutveckling, inköp mm. Vi håller även i en del av företagets utbildningar själva samt skapar utbildningar ”in house”. Vi sitter även med i många av företagets olika projekt där kunskap om livsmedelskvalitet är viktiga. Vi har ansvariga i produktionens olika avdelningar som vi träffar regelbundet för att utveckla företaget och arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det är en arbetsplats där man ständigt utvecklas och man är med och utvecklar avdelningar och hela företaget. QFSD är en avdelning där man inte har långtråkigt, enformighet är inget vi sysslar med.

 2. Första brödet! ✅ 

  Kommentarer inaktiverade för Första brödet! ✅ 

  Steg för steg har vi kunnat följa hur vår nya produktionslina tagit form. Salem Fadel har varit en av dem som både följt och arbetat mycket nära våra nya maskiner.

  Nu är äntligen vår första lina på plats! ? Vad passar då bättre än att testköra den? ? I bild ser ni Salem stå med det allra första LibaBrödet bakat i den nya produktionslinan. Underbart!

  Trevlig vecka, önskar Team Liba!

   

  // LibaBröd – möjligheternas bröd

 3. Mölndals stad bjuder in till before work

  Kommentarer inaktiverade för Mölndals stad bjuder in till before work

  Vad gör man när en hel stad tar kontakt med och frågar om man kan ställa upp på ett föredrag med fokus på integration? Man tackar stolt ja! För ett antal veckor sedan tog Mölndals Stad kontakt med vår Export and Business Development Manager, Elias.

  Frågan som ställdes var helt enkelt om Elias kunde hålla ett föredrag om hur vi på LibaBröd jobbar med integration. Sagt och gjort. I bild ser ni Elias när han briljerar!

  Vi vill rikta ett särskilt stort tack till Mölndals stads näringslivssamordnare Karin Kempe och stadsdirektör Håkan Ahlström. Integration är en fråga vi brinner för och det är extra roligt när vi får prata om sådant vi tycker är viktigt, i viktiga sammanhang.

 4. Kors och tvärs i kontoret

  Kommentarer inaktiverade för Kors och tvärs i kontoret

  Vid behov bjuder olika avledningar på LibaBröd in varandra för att om möjligt ge varandra nya infallsvinklar för hur man exempelvis ska tackla svårhanterade situationer. Denna vecka var det Eliane och Sarginas tur. De hade arbetat fram en tankekarta. 167 lappar, 245 ringar och 457 streck senare var de färdiga. Resultatet blev en tavla som mest liknar NASAs senaste rymdprojekt.

  Men vet ni vad. När tjejerna presenterade sitt material var de fullständigt briljanta. Efter denna gedigna presentation är ribban satt. Nästa avdelning på LibaBröd som kommer vilja dela med sig av sina tanker och idéer på hur man kan arbeta behöver verkligen komma med något extraordinärt för att matcha detta.

 5. Zero % comfort-zone

  Kommentarer inaktiverade för Zero % comfort-zone

  Att lansera en ny hemsida kräver noggrant förarbete. Det handlar om att hitta ett tema för själva hemsidan, men även att ge temat ett särskilt innehåll. Hur gör man då om man som LibaBröd är möjligheternas bröd? Glass!
  I bild ser ni våra samarbetspartners från Plentymore . Tillsammans med dem arbetade vi fram flertalet läckra foton. På LibaBröd gillar vi att jobba utanför boxen, hitta nya idéer och våga ta steg ut i det okända. Det är ju precis så nya framgångsrecept skapas, genom att någon vågar ta ett steg utanför sin ”comfort-zone”. Varför inte forma några kulor glass, göra ett glassrån av LibaBröd och sedan slå ihop dessa två? Sagt och gjort.