Kvalitet

I december 2009 blev Liba Bröd certifierade enligt IP Livsmedel.

Certifieringen är anpassad till företagets verksamhet. IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

 

Liba Bröd håller på med certifieringsarbetet mot ISO 22000 FS.

ISO 22000 harmoniserar ledningssystem för livsmedelssäkerhet baserade på HACCP (Hazard Analysis &  Critival Control Points) principer. En certifiering enligt ISO 22000 FS visar att livsmedelstillverkaren har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet. Standarderna är globalt accepterade och är GFSI-godkänd Global Food Safety Initiative, och därigenom accepterad av de stora dagligvarukedjorna i Europa.

 

Till oss på kvalité är du välkommen att komma med synpunkter angående våra produkter. Vi återkopplar snarast med svar på dina frågor. Vi på Liba Bröd tar gärna emot dina synpunkter och funderingar.

För kontakt:

kvalite@liba.se